Testimonial van Gerda

Tijdens het verblijf in het buitenland had ik kennis gemaakt met cranio-sacraal therapie. Door verschillende mensen hierin te ontmoeten heb ik ervaren hoe een persoon en ook een andere methodiek de ervaring kleurt.

Eenmaal terug in Nederland was er de wens om door te gaan op de ingeslagen weg, het loslaten van oude, pijnlijke, en vooral beperkende patronen – erfenis van een leven.

De zoektocht was voorbij toen ik in Loenen kwam wonen en een folder van Joop Haarman zag. Het besluit was genomen: zijn folder was opgesteld op een manier die resoneerde met de manier van werken die me in India zo goed had gedaan.

De ontmoeting met Joop Haarman werd een verrassing. Want Joop hanteert ook een verbale invalshoek. Hij heeft een fascinerende manier van vragen stellen.
Zeer “to the point“ en uitnodigend. Zijn waarnemingsvermogen is scherp. Dit alleen al opende deuren in mij.

Achteraf gezien kan ik zeggen dat de tijd rijp was om iemand als Joop te ontmoeten: de weerstand tot het gesprokene was minimaal. Ik ontdekte een gretigheid om met hem te werken. Er was een diep vertrouwen.

De eerste keer was er alleen het praten, een veilige en bekende weg om toegang te maken. De andere keren was er de verbale evaluatie en analyse gevolgd door de uitnodiging tot de aanraking.

De aanraking gebeurde op dezelfde stille manier waarmee ik zo vertrouwd was geworden in India. Er was de confrontatie met oude weerstanden. En opnieuw, maar in een milde vorm, de zo primitieve bewegingen als expressie van zoveel weerstand. Ik kon het veroordelen ervan laten gaan en ernaar kijken als zijnde een aanwezige primitieve beweging. Joop’s handen waren er zonder oordeel, beschermend en ondersteunend.

Er was een diep moment van ontroering en bevrijding toen er tijdens de aanraking een synchronisatie tot stand kwam tussen onze beider energieëen…. Een intense ervaring van vreugde en dankbaarheid om de nieuwe wereld die ik in ging.

Joop’s aanwezigheid vanuit stilte is krachtig en veilig.
Het is vanuit deze houding dat ik de moed en de uitnodiging voelde om los te laten en de vrijheid in te stappen. De vrijheid om aangeraakt te worden. De vrijheid om mijzelf niet te veroordelen en te gaan en staan vanuit het vertrouwen dat ik goed ben. Niet meer te leven met de herinnering en de schijnbare werkelijkheid van een pijnlijk verleden.

Het is met de push van Joop dat ik nu een vrijwilligersbaan heb die me zeer na aan het hart ligt en een perfect oefenterrein biedt voor de vernieuwde energie van leven.

Joop Haarman heeft voor mij de rol gespeeld van vroedvrouw, van een zeer sensibele coach, die geniet van alles wat zich openbaart in schoonheid; die leeft om te delen.

Gerda 
juli 2010