Hoe werkt het klacht -en tuchtrecht nu eigenlijk?

Bij een klacht kunt u vooraleerst proberen uw klacht bespreekbaar te maken met uw behandelend craniosacraal therapeut. Mocht dit voor u onverhoopt niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u de klachtenfunctionaris van de NCSV raadplegen. De klachtenfunctionaris hoort uw klacht aan en kan u waar nodig adviseren. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris u ook n contact brengen met een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie.