Coaching en counseling

© Praktijk Joop Haarman Vaak ontstaan vanuit de Cranio Sacraal sessies spontaan essentiële vragen.
Vragen die vanuit de achtergrond van de cliënt of het genezingsproces gesteld worden en die natuurlijk een individuele achtergrond hebben.

Deze vragen kunnen vanuit het perspectief van verleden, heden en toekomst; privé, de loopbaan, ziekte, trauma of een andere problematiek gesteld worden.

Geest en lichaam zijn één en het lichaam kan worden beschouwd als boodschapper van de geest. Een boodschap, bijvoorbeeld in de vorm van ziekte of spanning, moet aan de cliënt duidelijk maken dat er door de geest een verandering gevraagd wordt.

Vanuit deze vraagstelling bied ik de mogelijkheid tot coaching en counseling, teneinde deze boodschap vorm te geven en te integreren in het dagelijks leven.

Mijn professionele basis hiervoor is een gedegen opleiding bij STAB (Fontys/Universiteit Utrecht) als arbeidsreïntegratiedeskundige/jobcoach, een aanzienlijke dosis levenservaring en mijn (spirituele) ervaring als Reikimaster (Usui System of Natural Healing), sinds 1996.

U kunt vanzelfsprekend ook bij mij terecht voor uitsluitend coaching en counseling.